تماس با مرکز بازتوانی گفتار توان گستر

 

 

تماس با ما

 

گفتاردرمانی یا آسیب‌شناسی گفتار و زبان

مرکز توانبخشی ( گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک )  _ روانشناسی  ( مشاوره – رفتاردرمانی – بازی درمانی – تئاتر درمانی – قصه درمانی – درمان اختلالات رفتاری – موسیقی درمانی و …. ) گفتار توان گستر – کرج – رجایی شهر –  بلوار انقلآب – بین سیزدهم و چهاردهم – نبش میدان اتحاد – ساختمان آراد

 طبقه دوم   ::  تعیین نوبت با وقت قبلی

تماس بین ساعات 19 الی 20 روزهای غیر تعطیل  

09121623463

02634447071

02634447075

02634471795

02634405830

 

 

 

 

Siavashataee.com

Goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی دوازدهم شرقی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی چهاردهم غربی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی دوازدهم غربی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی نفت

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی گذر دوم

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی گذر اول

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی گذر ۳

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی ۱

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی ۲

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی فرعی۳

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی هشتم

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی هفتم

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی ششم

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی هشتم غربی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی هفتم غربی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی ۲۰ متری وحدت

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی سوم غربی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی یازدهم غربی

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی نفت

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان یخ فرعی وحدت ۲۰

بهترین توان بخشی سکته مغزی|وحدت خیابان بوستان شرقی

Leave a Comment