ارتقاء سطح زبان و گفتار کودک اتیستیک دارای توانایی بیش خوانی به کمک خواندن|گفتار توان گستر باغستان

ارتقاء سطح زبان و گفتار کودک اتیستیک دارای توانایی بیش خوانی به کمک خواندن|گفتار توان گستر باغستان

 

 

هدف از این پژوهش معرفی کودکی مبتلا به اوتیسم با توانایی بیش خوانی می باشد  خواندن از جمله مهارت های پیچیده ی مغز است

که معمولا افراد پس از آموزش های مدرسه ای آن را کسب خواهند کرد اما هستند کودکانی که علی رغم توانایی های شناختی و

زبانی سطح پایین ، مهارت خواندن را قبل از ورود به مدرسه و همراه با زبان شفاهی یا حتی قبل از آن کسب میکنند  به این پدیده بیش

خوانی اطلاق می گردد

روش بررسی:

در این مطالعه که از نوع گزارش موردی است توانایی خواندن و نوشتن در یک کودک 9 ساله مبتلا به اوتیسم که سابقه آموزش دیدن

برای خواندن و نوشتن را نداشت ،مورد بررسی قرار گرفت  همچنین از خرده آزمون های درک دستوری، تکمیل دستوری و خزانه

واژگان تصویری تست told استفاده گردید

یافته ها :

کودک علی رغم خزانه واژگان محدود و درک دستوری پایین ؛ در خواندن و نوشتن کلمه ها و جملات مهارت بسیار بالایی دارد و

همچنین توانایی او در تکمیل جملات از طریق خواندن بسیار بیشتر از توانایی اش در تکمیل جملات از طریق شنیداری است

نتیجه گیری :

در طول 3ماه دوره ی درمان از مهارت بیش خوانی کودک جهت ارتقاء مهارت های صرف و نحو ، کاربرد شناختی ) نوبت گیری ،

پرسش گری ، شروع مکالمه و  ( و معنا شناختی)افزایش خزانه واژگان( او استفاده شد  ارزیابی های مجدد پس از درمان نشان دهنده

ی تغییراتی چشمگیر در راستای بهبود مهارت های زبان و گفتار کودک بوده است

واژگان کلیدی :

اختلال طیف اوتیسم ، خواندن ، بیش خوانی ، مداخلات زبانی


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts