جامع ترین کلینیک گفتار درمانی گرگان: کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

جامع ترین کلینیک گفتار درمانی گرگان: کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

 

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی:گ2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی IST و مینی اندوسکوپ در ایران

آدرس:گرگان عدالت 8 ساختمان ایزد

09114598852

ادامه مطلب  بهترین کلینیکهای کاردرمانی - نوروفیدبک زاهدشهر

Related posts