لیست و فهرست مراکز درمانی و متخصصین قزوین

لیست و فهرست مراکز درمانی و متخصصین قزوین

 

قزوین الوند آزمایشگاه آبان ( دکتر علی اکبر حاج سید جوادی)
قزوین قزوین درمانگاه آریا
قزوین قزوین درمانگاه ابن سینا ( شبانه روزی)
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي ابن سینا ( کامکار )
قزوین قزوین عينک سازي ابوالقاسم موذنی
قزوین قزوین متخصص ارتوپد ادکتر شهرام ملک زاده
قزوین الوند داروخانه البرز
قزوین قزوین آزمایشگاه البرز( دکترمحمد رضا علی اکبرزاده ساروخانی )
قزوین قزوین درمانگاه امام خمینی
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري امام سجاد
قزوین قزوین مرکز توانبخشي و ارتوپدي امام سجاد
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي امام سجاد
قزوین بویین زهرا بيمارستان امیرالمومنین
قزوین قزوین درمانگاه امیرالمومنین (شبانه روزی)
قزوین قزوین بيمارستان بوعلی
قزوین قزوین آزمایشگاه بهار ( دکتر فاطمه حاج منوچهری)
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري بیمارستان دهخدا
قزوین قزوین مرکز جراحي محدود پارس (خصوصی)
قزوین قزوین آزمایشگاه پارس( دکتر عفت جلیلوند )
قزوین قزوین داروخانه پاستور
قزوین قزوین بيمارستان پاستور ( خصوصی)
قزوین شهرک محمدیه درمانگاه پاستور (شبانه روزی)
قزوین قزوین داروخانه پاکروان
قزوین قزوین درمانگاه پاکروان
قزوین زیباشهر داروخانه پورهاشمی
قزوین قزوین بيمارستان تامین اجتماعی (رازی)
قزوین قزوین بيمارستان تامین اجتماعی تاکستان
قزوین قزوین عينک سازي تماشا
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي حکیم(شراره حکیم افضل)
قزوین زیباشهر دندانپزشکان عمومي خانم دکتر شکوه سادات شیرازی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي خانم دکتر هندسی
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري خانم دکترآناهیتا مرامی
قزوین قزوین متخصص کودکان خانم دکترشبنم جلیل القدر
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق خانم دکترمینا آصف زاده
قزوین قزوین داروخانه خیام (دکتر مهرداد امجدی)
قزوین قزوین آزمایشگاه دانش (دکتر محمد مهدی دانش)
قزوین قزوین داروخانه درمان ( دکتر شجاعی )
قزوین الوند پزشکان عمومي دکتر ابراهیم قلی پور
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر ابوالفضل قبادی
قزوین قزوین داروخانه دکتر اخوان
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر اسماعیل برزگر گنجی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر اسماعیل جمشید دوست
قزوین قزوین داروخانه دکتر اشرف گروه
قزوین قزوین داروخانه دکتر اعتضادی
قزوین قزوین داروخانه دکتر افشین مهران
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر امید حاج نور محمدی
قزوین قزوین دندانپزشکان معتمد دکتر امید حاج نور محمدی
قزوین حصار خروان پزشکان عمومي دکتر امیر آراستی
قزوین قزوین داروخانه دکتر باباخداوردی
قزوین قزوین داروخانه دکتر بابایی
قزوین بیدستان داروخانه دکتر بلوچی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر بهاره خامنه پور
قزوین قزوین متخصص داخلي دکتر بهرام مهرتاش
قزوین زیباشهر آزمایشگاه دکتر بهرامی
قزوین قزوین داروخانه دکتر پاشا
قزوین اقبالیه دندانپزشکان عمومي دکتر پروانه میرزایی
قزوین الوند متخصص زنان و زايمان دکتر پروانه نوروزی
قزوین قزوین متخصص جراحي عمومي دکتر پرویز فلاح عابد
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر جعفر گنجی
قزوین قزوین داروخانه دکتر جعفری منش(شبانه روزی)
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر جمشید جباری
قزوین قزوین دندانپزشکان معتمد دکتر جمشید جباری
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر جهانبخش خمسه
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر حبیب ا.. بهتویی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر حبیب حسینی منسوب
قزوین قزوین متخصص کودکان دکتر حسین مطیعی
قزوین قزوین متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر حکیم جوادی
قزوین نصرت آباد پزشکان عمومي دکتر حمید رضا احمدی پورزاده
قزوین الوند پزشکان عمومي دکتر حمید رضا فولادیها
قزوین قزوین متخصص چشم دکتر حمید مرآت
قزوین شهرک محمدیه پزشکان عمومي دکتر حمیدرضا حاجی میرصادقی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر حمیده السادات مومن
قزوین قزوین دندانپزشکان معتمد دکتر حمیده السادات مومن
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر داود اکبری
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر داود کاتبی
قزوین قزوین داروخانه دکتر دستجردی
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر رحیم آقایی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر رحیم امیری
قزوین قزوین متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر رضا دلیرانی
قزوین بیدستان پزشکان عمومي دکتر رویا عطایی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر زهرا لسادات حسینی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر زینب هاشمی
قزوین زیباشهر دندانپزشکان عمومي دکتر سعید خشکباری
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر سعید فارسی
قزوین اقبالیه پزشکان عمومي دکتر سعید قربان زاده
قزوین آبیک داروخانه دکتر سید بهاء الدین اسلامی
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سید قوام الدین قوامی
قزوین قزوین آزمایشگاه دکتر سید محمد مهدی حاجی سید جوادی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر سید محمدرضا سکاکی
قزوین قزوین متخصص جراحي مغز و اعصاب دکتر سید مهران مولوی
قزوین آبیک درمانگاه دکتر سیرجانی
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر سیما سیاح
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکتر شاپور صفری
قزوین بویین زهرا دندانپزشکان عمومي دکتر شهرام صفری
قزوین محمودآبادنمونه داروخانه دکتر شهریار
قزوین قزوین داروخانه دکتر شهیدی
قزوین قزوین داروخانه دکتر شیرودی
قزوین قزوین متخصص داخلي دکتر صلواتی
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکتر عزت السادات حاج سید جوادی
قزوین قزوین داروخانه دکتر عقیلی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر علی اکبر یزدانی
قزوین آبیک پزشکان عمومي دکتر علی سیرجانی
قزوین قزوین متخصص جراحي عمومي دکتر علی طارمیها
قزوین شهرک محمدیه پزشکان عمومي دکتر علیرضا معمارپور
قزوین آبیک دندانپزشکان عمومي دکتر غلامرضا رهبر
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه لالوها
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر فریبا رضوی
قزوین قزوین داروخانه دکتر قندچی
قزوین محمودآبادنمونه پزشکان عمومي دکتر کریم ذکری
قزوین اقبالیه داروخانه دکتر کلاهدوزها
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر لیلا اکبرشاهی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر مجید رجبی
قزوین آبیک پزشکان عمومي دکتر مجید رنجبرپور
قزوین نصرت آباد پزشکان عمومي دکتر مجید نمازی فر
قزوین قزوین متخصص چشم دکتر محسن تبریزی
قزوین قزوین متخصص ارتوپد دکتر محسن ترابی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رضا امینی
قزوین بیدستان دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رضا جلوخانی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر محمد رفیعی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر محمد صادق بابایی
قزوین قزوین دندانپزشکان عمومي دکتر محمد عبابافها
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر محمد مهدی میر بابایی
قزوین قزوین متخصص جراحي عمومي دکتر محمدرضا ابوترابی
قزوین زیباشهر دندانپزشکان عمومي دکتر محمدرنجبر
قزوین آبیک دندانپزشکان عمومي دکتر محمود صمدی
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر مرادی
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر مرتضی ابراهیمی
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکتر مریم آقایی
قزوین قزوین متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر مسعود عبادی
قزوین قزوین متخصص ارتوپد دکتر مهدی حسنی
قزوین قزوین متخصص قلب و عروق دکتر مهدی دایی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر مهدی فلاح
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکتر مهرداد اسماعیل زاده
قزوین قزوین متخصص کودکان دکتر مهرناز ابوترابی
قزوین قزوین متخصص کودکان دکتر میرعماد مقدم امامی
قزوین محمودآبادنمونه پزشکان عمومي دکتر نامدارمقدس کلیشمی
قزوین قزوین داروخانه دکتر نوذری
قزوین چوبین در داروخانه دکتر وحدانی
قزوین قزوین متخصص داندانپزشكي ترميمي و زيبايي دکترافشین شریفی
قزوین قزوین داروخانه دکترامید کارگاه
قزوین قزوین داروخانه دکتربهجت امینی
قزوین قزوین متخصص چشم دکترحسین یوسفی جوردهی
قزوین قزوین داروخانه دکترسید حسین شهاب زاده
قزوین قزوین متخصص اعصاب و روان دکترسیدحسین قافله باشی
قزوین قزوین داروخانه دکترسیدرضا مرتضوی
قزوین قزوین متخصص زنان و زايمان دکترشهروزه فریدحسینی
قزوین قزوین داروخانه دکترطاهره عابدی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکترعلی جمالی
قزوین قزوین داروخانه دکترفایزی
قزوین قزوین پزشکان عمومي دکترفرج الله کشاورز
قزوین قزوین داروخانه دکترکارگاه
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکترمحمدحسین جباری
قزوین قزوین اپتومتريست دکترمحمدخلج
قزوین قزوین متخصص جراحي دهان و فك و صورت دکترمنصورخراسانی
قزوین قزوین متخصص گوش و حلق و بيني دکترنصراله بیانی
قزوین قزوین بيمارستان دهخدا ( خصوصی)
قزوین قزوین عينک سازي دیدگان(علی اکبر جعفری)
قزوین قزوین درمانگاه رازی (شبانه روزی)
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي رازی( دکتر غفوری و رضا احمدی )
قزوین شهرصنعتی البرز بيمارستان رحیمیان (خیریه _ خصوصی)
قزوین قزوین عينک سازي رضا پور
قزوین قزوین آزمایشگاه سبحان(محمد حسین خویینی ها)
قزوین قزوین عينک سازي ستاره ( پرویز خانبان زاده )
قزوین قزوین درمانگاه سهند
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي سید عباس سیاهپوش
قزوین قزوین اپتومتريست سید کریم سیدعلیخانی
قزوین قزوین اپتومتريست شادی وثیق
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي شفا
قزوین قزوین آزمایشگاه شفا ( دکتر سودابه سلیم پور )
قزوین قزوین درمانگاه شفا ( شبانه روزی )
قزوین قزوین آزمایشگاه شفای تاکستان
قزوین الوند داروخانه شکرگزار(شبانه روزی )
قزوین قزوین بيمارستان شهید رجایی
قزوین قزوین داروخانه صالح
قزوین قزوین داروخانه صبری (اقبال)
قزوین قزوین داروخانه فردوسی
قزوین قزوین داروخانه قانون (شبانه روزی)
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري قایم
قزوین قزوین درمانگاه قایم (شبانه روزی)
قزوین قزوین بيمارستان قدس
قزوین قزوین پزشکي هسته اي و سنجش تراکم استخوان کاسپین
قزوین آبیک داروخانه کرم پور
قزوین قزوین بيمارستان کوثر
قزوین قزوین درمانگاه مام سجاد (شبانه روزی)
قزوین قزوین اپتومتريست مجید رشوند
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز تصویر برداری سهند (سونوگرافی، رادیولوژی،سی تی اسکن و ام آر آی)
قزوین قزوین راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري مرکز تصویر برداری میرعماد (سونوگرافی، رادیولوژی،سی تی اسکن و ام آر آی)
قزوین قزوین داروخانه معیری
قزوین اقبالیه آزمایشگاه مهر( دکترحمید ثقفی )
قزوین قزوین مرکز فيزيوتراپي میر محمدی
قزوین قزوین درمانگاه میلاد (شبانه روزی)
قزوین قزوین درمانگاه مینودر (شبانه روزی)
قزوین قزوین داروخانه نیکان
قزوین آبیک بيمارستان ولی عصر (عج) (خصوصی)
قزوین قزوین عينک سازي هلال (محمد جعفر موذن نماز )
قزوین قزوین داروخانه هلال احمر(شبانه روزی)
ادامه مطلب     بهترین  کلینیک گفتاردرمانی شرق استان تهران | گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران شهرک امید خیابان ولیعصر

 

Related posts