کلینیک فوق تخصصی گفتار درمانی گرگان: کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

کلینیک فوق تخصصی گفتار درمانی گرگان: کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

 

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی:گ2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی IST و مینی اندوسکوپ در ایران

آدرس:گرگان عدالت 8 ساختمان ایزد

09114598852

ادامه مطلب  کلرتالیدون|تخصصی ترین ومجهزترین گفتاردرمانی در کرج |منظریه خیابان اهری فرعی  گلستان دوم-گفتار توان گسترسهرابیه 09121623463

Related posts