بهترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

بهترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی:گ2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی IST و مینی اندوسکوپ در ایران

آدرس:گرگان عدالت 8 ساختمان ایزد

09114598852

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج آق تپه خیابان ولیعصر فرعی عدل 11 – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts