واژه نامه کلاترینگ

Cluttering (Cluttering) Cluttering یک اختلال روانی گفتار است که با نرخ گفتار سریع و نامنظم شناخته می‌شود. این اختلال اغلب با لکنت اشتباه گرفته می‌شود، اما تفاوت‌های مهمی با آن دارد. Cluttering معمولاً در کودکی آغاز می‌شود و می‌تواند با دیگر اختلالات مانند ADHD و اوتیسم همزیستی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که این اختلال در تمام فرهنگ‌ها و کشورها رخ می‌دهد و نسبت جنسیتی آن 5 به 1 به نفع مردان است. علت دقیق Cluttering هنوز ناشناخته است، اما تفاوت‌های عصبی عملکردی بین افراد مبتلا و غیرمبتلا مشاهده شده…

Read More

اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان

اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان – آکادمی آموزش دیجیتال گفتارتوانگستر خانه لکنت ایرانیان خارج از کشور درخواست مشاوره مجازی در واتس اپ این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم‌های گرویتی مبتنی بر Ajax است. جستجو با زدن Enter و بستن با زدن ESC Source link

Read More

روش های درمانی مبتنی بر شواهد در توانبخشی اختلالات گفتار و زبان و بلع

روش های درمانی مبتنی بر شواهد در توانبخشی اختلالات گفتار و زبان و بلع – آکادمی آموزش دیجیتال گفتارتوانگستر خانه لکنت ایرانیان خارج از کشور درخواست مشاوره مجازی در واتس اپ این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم‌های گرویتی مبتنی بر Ajax است. جستجو با زدن Enter و بستن با زدن ESC …

Read More

 درمان لکنت زبان در کودکان و بزرگسالان با کمک لکنت شکن دیجیتال

 درمان لکنت زبان در کودکان و بزرگسالان با کمک لکنت شکن دیجیتال – آکادمی آموزش دیجیتال گفتارتوانگستر خانه لکنت ایرانیان خارج از کشور درخواست مشاوره مجازی در واتس اپ این iframe حاوی منطق مورد نیاز برای پردازش فرم‌های گرویتی مبتنی بر Ajax است. جستجو با زدن Enter و بستن با زدن ESC Source link

Read More