بهترین مرکز گفتار درمانی در کرج:عناصر غذایی سوشی

بهترین مرکز گفتار درمانی در کرج:عناصر غذایی سوشی

یک ظرف سوشی یا (盛り合わせ) به همراه ساشیمی در طرف چپ ظرف

عناصر غذایی سوشی یا نتا به عناصر غذایی‌ای گفته می‌شود که بر روی برنج سوشی یا در داخل آن قرار می‌گیرد. گوشت ماهی محبوب‌ترین عنصر غذایی برای انواع گوناگون سوشی است. برخی از این عناصر غذایی سنتی و برخی معاصر هستند.

سبک‌های سوشی[ویرایش]

یک بسته نیگیری‌زوشی برای فروش در سوپرها و فروشگاه های توکیو

کالیفرنیا رول یکی از انواع معاصر سوشی و از انواع ماکی-زوشی است.

 • آبوری‌سوشی (به ژاپنی炙り寿司 Aburi sushi) یا (به انگلیسیroasted sushi) یک نوع نیگیری سوشی است که ماهی بر سر آن نیمه پخته نیمه خام است.
 • گونکان‌ماکی (به ژاپنی軍艦巻 Gunkan-maki) به معنی رول کشتی جنگی است. جلبک کاغذ مانند نوری به دور سوشی پیچیده شده می‌شود نوری بر سر سوشی حالت دیواره مانندی را بوجود می آورد و مانع از افتادن موادی مانند تخم ماهی می‌شود.
 • ماکی‌زوشی (به ژاپنی巻き寿司 Maki sushi) یا (به انگلیسیroll) مواد سوشی در داخل برنج به حالت رول در می‌آیند و دور این رول نوری پیچانده می‌شود. از نظر تقیسم بندی ۴ نوع ماکی‌سوشی سنتی و یک نوع ماکی سوشی معاصر وجود دارد.
  • چوماکی (به ژاپنی中巻き Chu maki) یا (به انگلیسیmedium roll) اندازه رول در حد متوسط است.
  • فوتوماکی (به ژاپنی太巻き Futo maki) یا (به انگلیسیlarge or fat roll) قطر رول بزرگ است.
  • هوسوماکی (به ژاپنی細巻き Hoso maki) یا (به انگلیسیthin roll) قطر رول کوچک است و تنها یک ماده ترکیبی در داخل برنج آن جای می‌گیرد.
  • تِه‌ماکی (به ژاپنی手巻き Temaki) یا (به انگلیسیhand roll) شکل سوشی شبیه قیف است.
  • کالیفرنیاماکی (به ژاپنیUramaki) یک سبک جدید است. در این سبک سطح بیرونی رول برنج است و بر روی برنج دانه‌های کنجد یا توبیکو چسبیده است. این نوع سوشی در آمریکا و جهت آشنا کردن و ترغیب مردم به خوردن سوشی بوجود آمده‌است. در نوع غربی سوشی ممکن است از ماهی خام استفاده نشود.
  • نیگیری‌زوشی (به ژاپنی握り寿司 Nigiri sushi) یا (به انگلیسیhand-formed sushi) یک نوع سوشی است که با دست به آن شکل داده می‌شود. از نظر ظاهری یک توپ بیضوی است که بر روی آن مواد بصورت نازک شده قرار گرفته‌اند.
ادامه مطلب  بهترین کلینیکهای تخصصی مغز و اعصاب l دکتر فلج مغزی و سکته مغزی l پاریز

مواد پوشاننده[ویرایش]

تخم‌مرغ‌ها[ویرایش]

Related posts