لیست و فهرست مراکز درمانی و متخصصین در یزد

لیست و فهرست مراکز درمانی و متخصصین در یزد

 

يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه انتقال خون
يزد طبس آزمایشگاه آزمایشگاه پارس
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه پارس
يزد بافق آزمایشگاه آزمایشگاه رازی
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه سینا
يزد اردكان آزمایشگاه آزمایشگاه شفا
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه مرکزی
يزد يزد آزمایشگاه آزمایشگاه مهر
يزد يزد دندانپزشکان عمومي آقای دکتر سعید مهر نژاد
يزد يزد متخصص کودکان آقای دکتر کریمی
يزد يزد آزمایشگاه آقای دکتر محسن آخوندی
يزد يزد پزشکان عمومي آقای دکتر محمد حسین فراشاهی
يزد يزد دندانپزشکان عمومي آقای دکتر محمد علی باقری
يزد يزد پزشکان عمومي آقای دکتر ناصر آزادی
يزد يزد متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي احمد زینلی
يزد يزد دندانپزشکان عمومي احمد مختاری
يزد يزد متخصص کودکان امیر محمد حجت
يزد يزد متخصص قلب و عروق بتول السادات حیدری
يزد يزد متخصص قلب و عروق بهجتی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان افشار
يزد ميبد بيمارستان بیمارستان امام جعفر صادق
يزد هرات بيمارستان بیمارستان خاتمی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان سوختگی شهید صدوقی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان سید الشهداء
يزد طبس بيمارستان بیمارستان سید مصطفی خمینی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شاه ولی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شهدای کارگر
يزد تفت بيمارستان بیمارستان شهید بهشتی
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شهید رهنمون
يزد يزد بيمارستان بیمارستان شهید صدوقی
يزد اردكان بيمارستان بیمارستان ضیایی
يزد مهريز بيمارستان بیمارستان فاطمه الزهرا
يزد اردكان بيمارستان بیمارستان قایم
يزد يزد بيمارستان بیمارستان گودرز
يزد يزد بيمارستان بیمارستان مادر
يزد يزد بيمارستان بیمارستان مجیبیان
يزد يزد بيمارستان بیمارستان مرتاض
يزد تفت بيمارستان بیمارستان مرکز جامع روانپزشکی
يزد بافق بيمارستان بیمارستان ولی عصر
يزد يزد متخصص زنان و زايمان پروین شادمان یزد
يزد يزد متخصص چشم جلال فلاح تفتی
يزد يزد متخصص زنان و زايمان جلال مجیبیان
يزد يزد متخصص جراحي عمومي حاجب مرتاض
يزد يزد متخصص کودکان حبیب نیکوکار
يزد يزد دندانپزشکان عمومي حسن برزگری
يزد يزد متخصص روماتولوژي حسین سلیمانی
يزد يزد متخصص جراحي عمومي حسینی نسب
يزد ابركوه بيمارستان خاتم الانبیا
يزد يزد متخصص کودکان خانم دکتر آذر ربیعی
يزد يزد متخصص کودکان خانم دکتر اخوان کرباسی
يزد يزد متخصص کودکان خانم دکتر تهرانی
يزد يزد دندانپزشکان عمومي خانم دکتر فاطمه برادران فر
يزد يزد متخصص داخلي مغز و اعصاب خانم دکتر فلاح
يزد صفاييه دندانپزشکان عمومي خانم دکتر مرجان شکاری
يزد طبس درمانگاه دارالشفاء حضرت ابوالفضل
يزد يزد درمانگاه درمانگاه ابن سینا (جراحی محدود)
يزد يزد درمانگاه درمانگاه امام جعفر صادق (ع) سپاه
يزد ميبد درمانگاه درمانگاه امین
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان سید الشهداء (ع)
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان شهید رهنمون
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان مادر
يزد يزد درمانگاه درمانگاه بیمارستان مجیبیان
يزد اردكان درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی اردکان
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی امیرالمومنین
يزد بافق درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی بافق
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی پاکنژاد
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی قایمیه
يزد مهريز درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی مهریز
يزد ميبد درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی میبد
يزد اشكذر درمانگاه درمانگاه تامین اجتماعی ولی عصر اشکذر
يزد يزد درمانگاه درمانگاه تخصصی بیمارستان افشار
يزد يزد درمانگاه درمانگاه فاطمه الزهراء سپاه
يزد يزد درمانگاه درمانگاه کوثر
يزد يزد درمانگاه درمانگاه ولی عصر
يزد بافق متخصص جراحي عمومي دکتر احمد توانا
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر باقر جعفری
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر حسن فلاح
يزد يزد متخصص کودکان دکتر حسین حاذقی
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر حسین صادق احمدی
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر حمیدرضا نقاش حسینی
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر سعید رستمی
يزد طبس راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري دکتر سعید عباسی
يزد بافق متخصص پزشکي فيزيکي و توانبخشي دکتر سید احسان سلیمانی
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر سید فرهاد مهدوی
يزد بافق متخصص داخلي دکتر سید محمود میرترابی
يزد صفاييه متخصص داخلي دکتر سید مهدی سجادی بافقی
يزد يزد متخصص کليه و مجراي ادراري دکتر شجری
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر صحیح النسب
يزد طبس متخصص داخلي دکتر عباس حسن زاده
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر محمد حسن یونسی مقدم
يزد بافق پزشکان عمومي دکتر محمد حسین فرزادگان
يزد بافق پزشکان عمومي دکتر محمد حیدری
يزد يزد متخصص عفوني دکتر ملاعابدین
يزد طبس متخصص کودکان دکتر منیرالسادات برکاتی
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر مهدی مقدم
يزد طبس پزشکان عمومي دکتر مهرداد زمانی
يزد يزد پزشکان عمومي دکتر ناصر ایروانی منش
يزد طبس دندانپزشکان عمومي دکتر نرگس وجدانی
يزد يزد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیو لوژی سجاد
يزد يزد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري رادیولوژی بوعلی
يزد يزد متخصص داخلي سرتیپ زاده
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سعید ایزدی
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سعید کارگر
يزد يزد دندانپزشکان عمومي سعیده هاشمی نژاد
يزد يزد متخصص ارتوپد سید جلیل ابریشم
يزد يزد متخصص قلب و عروق سید خلیل فروزان نیا
يزد يزد متخصص چشم سید علی محمد سادات اخوی
يزد يزد متخصص چشم سید علی محمد میرآتشی
يزد يزد پزشکان عمومي سید علیرضا حاجی میرزا
يزد يزد متخصص داخلي سید کاظم حاجی میرزاده
يزد يزد آزمایشگاه سید محمدرضا مرتضوی زاده
يزد يزد متخصص قلب و عروق سید محمود صدربافقی
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سید محمود مشتاقیون
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سید محمود موسوی بیوکی
يزد صفاييه متخصص کودکان سید محمود میراب
يزد يزد متخصص جراحي عمومي سید مصطفی شیر یزدی
يزد يزد پزشکان عمومي سیروس یارمند
يزد اردكان درمانگاه شبکه بهداشت اردکان
يزد يزد متخصص زنان و زايمان عباس افلاطونیان
يزد يزد متخصص گوش و حلق و بيني عباس فرهودی
يزد يزد پزشکان عمومي عباسعلی قانع
يزد يزد متخصص گوش و حلق و بيني عقیقه چی
يزد يزد متخصص پوست علی اکبر اکابری
يزد يزد دندانپزشکان عمومي علی محمد عاقلی نژاد
يزد يزد متخصص ارتوپد علیرضا میرجلیلی
يزد يزد متخصص زنان و زايمان فرنگیس نیلچی
يزد يزد مرکز فيزيوتراپي فیزیوتراپی سعادتخواه
يزد يزد درمانگاه کلینیک خاتم الانبیاء
يزد يزد راديولوژي و سونوگرافي و تصوير برداري کلینیک سونوگرافی فرزانه لشکری
يزد يزد پزشکان عمومي محسن عدالتخواه
يزد يزد دندانپزشکان عمومي محسن منیری پور
يزد يزد متخصص چشم محمد تقی شاکری
يزد يزد متخصص داخلي مغز و اعصاب محمد حسن اسلامی
يزد يزد متخصص کودکان محمد حسین توحیدی فر
يزد يزد متخصص قلب و عروق محمد حسین سلطانی
يزد يزد پزشکان عمومي محمد دریجانی
يزد يزد متخصص پوست محمد سلیمانی
يزد يزد متخصص داخلي محمد صالحی
يزد يزد دندانپزشکان عمومي محمد علی جعفری
يزد يزد پزشکان عمومي محمد علی دشتی
يزد يزد متخصص کودکان محمد علی شهاب
يزد يزد متخصص زنان و زايمان محمد علی کریم زاده
يزد صفاييه دندانپزشکان عمومي محمد علی لطفعلیانی
يزد يزد پزشکان عمومي محمد علی معتمد زاده
يزد يزد آزمایشگاه محمد کاظم امیر بیگی
يزد يزد متخصص گوش و حلق و بيني محمدحسین برادرانفر
يزد يزد پزشکان عمومي محمدرضا حسنی
يزد يزد متخصص داخلي محمدرضا سرجمعی
يزد يزد متخصص عفوني محمدرضا شریفی
يزد يزد متخصص کليه و مجراي ادراري محمدرضا معین
يزد يزد متخصص داخلي محمدرضا میرجلیلی
يزد يزد متخصص قلب و عروق محمود امامی میبدی
يزد يزد متخصص جراحي عمومي محمود رفیعیان
يزد يزد دندانپزشکان عمومي محمود کمالی
يزد طبس درمانگاه مرکز بهداشت طبس
يزد يزد متخصص زنان و زايمان مژگان ادریسی
يزد يزد آزمایشگاه مسعود رحیمیان
يزد يزد متخصص قلب و عروق منتظر قایم
يزد يزد متخصص قلب و عروق منصور رفیعی
يزد يزد متخصص کودکان مهدی آسایی
يزد يزد دندانپزشکان عمومي مهدی کدخدا
يزد يزد متخصص زنان و زايمان مهدیه مجیبیان
يزد يزد متخصص کليه و مجراي ادراري مهرداد شکیبا
يزد صفاييه دندانپزشکان عمومي مهین وکلایی
يزد يزد متخصص قلب و عروق میرحسینی
يزد يزد متخصص جراحي عمومي میرشمسی
يزد يزد متخصص کودکان میرناصری
يزد يزد متخصص کودکان ناصر میرحسینی
يزد يزد پزشکان عمومي نقی تقوایی
يزد يزد متخصص قلب و عروق نوق
يزد يزد متخصص کليه و مجراي ادراري ولی ا… دهقانی
ادامه مطلب  بهترین کلینیکهای کاردرمانی - نوروفیدبک شهرستان گرمه

Related posts