مجهز ترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

مجهز ترین مراکز گفتار درمانی گرکان:کلینیک گفتاردرمانی پیام سید کلاته

 

کارشناسی ارشد-مدرک بین المللی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(نظام پزشکی:گ2342)

مخترع چندین روش و دستگاه درمانی IST و مینی اندوسکوپ در ایران

آدرس:گرگان عدالت 8 ساختمان ایزد

09114598852

ادامه مطلب  کلینیک لکنت زبان | رودکی در تقاطع بزرگراه نواب و خیابان امام خمینی غربی

Related posts